Oslo
Calmeyers gate 40183
post@sociallab.no
+47 46 415 415
Stavanger
Gamle Forusveien 20 4033
post@sociallab.no
+47 46 415 415

Informasjonssøking

Vi undersøker hvilke produkter eller løsninger som kan hjelpe deg til å dekke behovet ditt. De ulike fasene en kunde går gjennom før, under og etter et kjøp

 • CUSTOMER INSIGHT
 • MARKET RESEARCH
 • TRENDS
 • FINANCIAL STUDIES
 • STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Forbrukeratferd

Et område som har til hensikt å klarlegge forhold omkring behov for varer og tjenester Hvilke faktorer styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan kan markedsføreren dra nytte av disse faktorene

 • CUSTOMER INSIGHT
 • MARKET RESEARCH
 • TRENDS
 • FINANCIAL STUDIES
 • STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Løsning utvikling

Teknisk og funksjonell analyse av behov som forbedrer og forenkler

 • TARGET AUDIENCE
 • BUSINESS DRIVERS
 • BRAND POSTITONING
 • MARKETING OPPORTUNITIES
 • SOCIAL PLATFORMS

Design utvikling

Et scenario for hvordan folk beveger seg gjennom e unik og innflytelsesrik kampanje

 • CUSTOMER INSIGHT
 • MARKET RESEARCH
 • TRENDS
 • FINANCIAL STUDIES
 • STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Gjennomføring

En kampanje er en organisert serie tiltak for å oppnå et bestemt mål En plan for gjennomføring av kampanjen gjør at du kan fokusere på alle de nødvendige trinnene.

 • CUSTOMER INSIGHT
 • MARKET RESEARCH
 • TRENDS
 • FINANCIAL STUDIES
 • STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Analyse

Avanserte analyser gir treffsikker markedsføring Gode analyser av tilgjengelige data gir oss et fortrinn som markedsfører.

 • TARGET AUDIENCE
 • BUSINESS DRIVERS
 • BRAND POSTITONING
 • MARKETING OPPORTUNITIES
 • SOCIAL PLATFORMS